สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02 441 6060

Fax 02 441 6059

มือถือ 081 256 8595

E-mail: rmutrcon@rmutr.ac.th