ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลที่พัก

โรงแรมราชมงคลชมคลื่น หัวหิน (Rajamakara Chom Kluen Hua-Hin)

Tel. 0 3265 5260 (ราคา 1,500 บาท รวมอาหารเช้า)
ราชมงคลหัวหิน เพลส

Tel. 0 3265 5260 (ราคา 600 บาท )
หัวหิน ไวท์ วิลลา

Tel. 0 3251 1043-44, Mobile: 08 1198 7550 (ราคา 1,300 บาท รวมอาหารเช้า)
ไอสนุก หัวหิน รีสอร์ต แอนด์ สวีท

Tel.0 3290 0776-9