การชำระเงินค่าลงทะเบียน

  1. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบส่งบทความ
  2. เลือกเมนู payin เพื่อชำระเงิน