การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4
ในหัวข้อ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Moving Towards Sustainable Development Goals)
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566
ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในรูปแบบ on site และ on line ระดับนานาชาติ

Copyright © 2023 Rajamangala University of Technology Rattanakosin Education Zone | พัฒนาโดย Rara Themes. ขับเคลื่อนโดยWordPress