กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย

คำชี้แจงการนำเสนอภาคบรรยาย

การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอด้วย Power Point โดยใช้เวลาในการนำเสนอ และซักถามเรื่องละไม่เกิน 15 นาที  (ควรเตรียมไฟล์นำเสนอในรูปแบบ PDF

1. ผู้นำเสนอ มีเวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที โดย นำเสนอ 10 นาที และ ถาม-ตอบ เป็นเวลา 5 นาที

2. การเตือนด้วยกริ่ง 

ครั้งที่  1 ในนาทีที่ 7 (เหลือเวลาในการนำเสนอ 3 นาที) 

ครั้งที่ 2 ในนาทีที่ 10 (หมดเวลาในการนำเสนอ)

 

3. หลังจากสิ้นสุดการนำเสนอผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้นำเสนอผลงาน

** กรุณาตรวจข้อมูลของใบประกาศ หากพบข้อผิดพลาดสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลก้บเจ้าหน้าที่หน้าห้องบรรยาย **

ผู้ประสาน ญานิศา โพธิ์ไพชยนต์ 0824168456

กำหนดการนำเสนอภาคโปสเตอร์

คำชี้แจงการนำเสนอภาคโปสเตอร์

การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด ดาวน์โหลด  และ ผู้นำเสนอประจำที่ โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด

ผู้นำเสนอประเภทโปสเตอร์สามารถลงทะเบียนส่งโปสเตอร์ในวันที่ 26 มิ.ย. 2562  ตั้งแต่เวลา 14:00 – 17:00. น. หรือ วันที่ 27 มิ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00 – 09:00 น.

ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 1 โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  ผู้ประสาน คุณสุภิชมาศ  ประทุมเมศร์  0815808792 , ญานิศา โพธิ์ไพชยนต์  0824168456

 

แนะนำการเดินทาง
จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สาย 79 ป้ายรถประจำทาง ตรงข้ามสถานีขนส่งสายใต้ ลงป้ายรถประจำทาง แยกบรม ต่อสาย 66 ป้ายรถประจำทาง จรัสนิทวงศ์ 49 ลง ป้ายรถประจำทางตรงข้ามศูนย์ภาษา ซีพี เดินต่ออีก 400 เมตร หรือ โดยสาร TAXI

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) สาย 170ร ป้ายรถประจำทาง ท่ารถประจำทางหมอชิต ลง ป้ายรถประจำทาง BARBOSSA เดินต่ออีก 600 เมตร หรือ โดยสาร TAXI

จากท่าอากาศยานดอนเมือง สาย 136 กรุงเทพ ลง สามเสน ต่อสาย 9ร ป้ายรถประจำทาง กรมยุทธศึกษาทหารบก ลง ป้ายรถประจำทาง โรงพยาบาลวชิระ 1 เดินต่อ อีก 1.4 กม. หรือ โดยสาร TAXI

จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สาย 18 ,539 ,515,28 ลง ป้ายรถประจำทาง ศูนย์ภาษา ซีพี เดิน 550 เมตร หรือ โดยสาร TAXI

จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ SRTET City Line พญาไท ลง พญาไท ต่อ บีทีเอสสายสุขุมวิท ลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ต่อสาย 18 ,539 ,515,28 ลงป้ายรถประจำทาง ศูนย์ภาษา ซีพี เดิน 550 เมตร หรือ โดยสาร TAXI
** ข้อมูลแนะนำการเดินทาง จาก Google Map**Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924