กำหนดการส่งบทความ

19 พฤศจิกายน 2561 ประชาสัมพันธ์และประกาศรับบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์
31 มีนาคม 2562 ปิดรับบทคัดย่อ (ขยายเวลา)
10 เมษายน 2562 แจ้งผลพิจารณาบทคัดย่อ (ตรวจสอบผลในระบบลงทะเบียน)
20 พฤษภาคม 2562 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
2    มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายการชำระเงินค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ
10 มิถุนายน 2562 แจ้งผลพิจารณา บทความฉบับสมบูรณ์
20 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายการรับบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)
26-28 มิถุนายน 2562 กำหนดการจัดประชุมวิชาการ


Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in C:\xampp\htdocs\conference\2019\nationalcon\wp-includes\wp-db.php on line 1924