สถานที่จัดประชุม

 

 

 

อาคารสัมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

แผนที่

การเดินทาง