อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ชำระเงินก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 หมายเหตุ
เรื่องแรก เรื่องถัดมา (เรื่องละ) เรื่องแรก เรื่องถัดมา (เรื่องละ)
ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
1. นักศึกษา 1,500 750 2,000 1,000  
2. อาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป 2,500 1,250 3,000 1,500  
ผู้เข้าร่วมงาน
1. นักศึกษา 1,500  2,000  –  
2. อาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป 2,500  3,000  –  

ชำระเงินค่าลงทะเบียน และนำหลักฐานการชำระเงิน

แนบเข้าระบบ ในเมนู Pay in 

ชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา  เลขที่บัญชี 459-0-53246-8

ชื่อบัญชี ค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์