ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3  ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 02 441 6059 – 60 ต่อ 2420-2425

โทรศัพท์มือถือ 081 256 8595

อีเมล :  rmutrcon@rmutr.ac.th

LINE : ird.rmutr

Facebook : https://www.facebook.com/irdrmutr

แผนที่